Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - logo

Obiekty

Obiekty inżynierskie

Objaśnienia oznaczeń obiektów stosowanych do określenia sposobu pokonania przeszkody:

WS - wiadukt w ciągu drogi ekspresowej

WD - wiadukt w ciągu drogi publicznej

PZDg- przejście górne dla dużych zwierząt

PZŚg - przejście górne dla średnich zwierząt

PZŚd – przejście dolne dla średnich zwierząt

Parametry przewidywanych obiektów inżynierskich

Wykaz przewidywanych obiektów inżynierskich (w tym: obiekty dla przejść dla zwierząt na drogach równoległych, łącznicach itp. przeszkodach)

Lp.

Oznaczenie obiektu (sposób pokonania przeszkody)

Przewidywany Kilometraż (wg DŚU i Koncepcji Programowej)

Przewidywana długość całkowita [m]

Przewidywana szerokość całkowita przęseł [m]

1

2

3

4

5

1

16PZŚd

22+619 419+453

18,5

30,2

2

16aWS

421+794

12,3

28,4

3

17PZŚg

26+491 423+334

87,6

34,2

4

18WD

423+726

55

11,8

5

19PZDg

27+169 424+012

66,4

57,2

6

20PZŚd

27+825 424+657

18,5

28

7

21WD

425+564

83

14,3

8

22PZŚd

29+217 426+047

24,5

28

9

23WS

426+138

12,8

26,4

10

24PZŚg

29+959 426+798

81,6

34,2

11

25WD

429+026

50

11,8

 

Przepusty dla celów ekologicznych

Wykaz przewidywanych przepustów o funkcji ekologicznej (w tym zespolonych z przejściami dla zwierząt i obiektów dla przejść dla zwierząt na drogach równoległych, łącznicach itp. przeszkodach)

 

Lp.

 

Oznaczenie obiektu (sposób pokonania przeszkody)

Przewidywany kilometraż (wg DŚU i Koncepcji Programowej)

Przewidywana długość całkowita [m]

Przewidywany przekrój poprzeczny

1

2

3

4

5

1

7 PZM

23+470 420+312

31,7

4,0 x 2,6m

2

8 PZM

24+000 420+842

30,0

4,0 x 2,6m

3

9 PZM

24+732 421+574

33,1

2,0 x 2,2m

4

10 PZM

25+378 422+218

32,8

5,0 x 2,9m

5

11 PZM

25+960 422+802

33,3

2,0 x 2,2m

6

12 PZM

27+361 424+201

28,3

2,0 x 2,2m

7

13 PZM

28+150 424+992

31,4

2,0 x 2,2m

8

14 PZM

30+955 427+797

26,9

5,0 x 2,9m

9

15 PZM

33+110 429+953

25,9

2,0 x 2,2m

/ Zamawiający

GDDKiA Oddział w
Rzeszowie ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów
www.gddkia.gov.pl

/ Inżynier Kontraktu

SAFEGE S.A.S. Polska
al. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa
www.safege.pl/

/ Wykonawca-Lider

MOSTOSTAL WARSZAWA S.A
ul. Konstruktorska 12A
02-673 Warszawa
www.mostostal.waw.pl/

/ Wykonawca-Partner

Acciona Construccion S.A.
Avenida de Europa 18
Parque Empresarial la Moraleja 28108 Alcobendas,
Madryt, Hiszpania
www.acciona-construccion.com/