Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - logo

Obiekty

Obiekty inżynierskie

Objaśnienia oznaczeń obiektów stosowanych do określenia sposobu pokonania przeszkody:

WS - wiadukt w ciągu drogi ekspresowej

WD - wiadukt w ciągu drogi publicznej

PZDg- przejście górne dla dużych zwierząt

PZŚg - przejście górne dla średnich zwierząt

PZŚd – przejście dolne dla średnich zwierząt

Parametry przewidywanych obiektów inżynierskich

Wykaz przewidywanych obiektów inżynierskich (w tym: obiekty dla przejść dla zwierząt na drogach równoległych, łącznicach itp. przeszkodach)

Lp.

Oznaczenie obiektu (sposób pokonania przeszkody)

Kilometraż (wg decyzji ZRID)

Długość całkowita [m]

Szerokość całkowita przęseł [m]

1

16PZŚd

419+453,70

16,2029,39

2

16APZŚd

421+792,10

16,2027,6

3

18WD

423+726,00

49,2510,85

4

19PZDg

424+011,65

59,5553,80

5

20PZŚd

424+657,90

16,2027,60

6

21WD

425+564,45

68,8414,40

7

22A PZŚd

426+051,80

27,5027,60

8

24PZŚg

426+802,15

65,8033,80

9

25WD

429+025,70

52,5810,85

 

Przepusty dla celów ekologicznych

Wykaz przewidywanych przepustów o funkcji ekologicznej (w tym zespolonych z przejściami dla zwierząt i obiektów dla przejść dla zwierząt na drogach równoległych, łącznicach itp. przeszkodach)

 

Lp.

 

Oznaczenie obiektu (sposób pokonania przeszkody)

Kilometraż (wg decyzji ZRID)

Długość całkowita [m]

Wymiary wewnętrzne [m]

1

7 PZM

420+311,45

28,53

3,60 x 2,90

2

8 PZM

420+841,50

27,00

3,60 x 2,78

3

9 PZM

421+573,37

29,80

2,0 x 2,2

4

10 PZM

422+218,30

29,80

4,5 x 2,75

5

11 PZM

422+801,95

30,00

2,0 x 2,2

6

12 PZM

424+201,43

30,90

2,0 x 2,2

7

13 PZM

424+992,32

29,00

2,0 x 2,2

8

14 PZM

427+797,10

27,66

4,5 x 3,46

9

15 PZM

429+953,10

28,00

2,0 x 2,2

 

/ Zamawiający

GDDKiA Oddział w
Rzeszowie ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów
www.gddkia.gov.pl

/ Inżynier Kontraktu

SAFEGE S.A.S. Polska
al. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa
www.safege.pl/

/ Wykonawca-Lider

MOSTOSTAL WARSZAWA S.A
ul. Konstruktorska 12A
02-673 Warszawa
www.mostostal.waw.pl/

/ Wykonawca-Partner

Acciona Construccion S.A.
Avenida de Europa 18
Parque Empresarial la Moraleja 28108 Alcobendas,
Madryt, Hiszpania
www.acciona-construccion.com/