Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - logo
Piątek, 20/12/2019

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego o przystąpieniu do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.


W dniu 19.12.2019 r. Wojewoda Podkarpacki zamieścił Obwieszczenie informujące o przystąpieniu do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, dla zadania pn. „Budowa drogi ekspresowej S19 Nisko – Sokołów Małopolski na odcinku od węzła „Nisko Południe”(bez węzła) do węzła „Nisko Południe” (bez węzła) do węzła „Podgórze” (bez węzła) od km 419+150,00 do km 430+300,00 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi”

Wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz złożyć uwagi i wnioski w terminie 30 dni tj od 19.12.2019 r. do dnia 17.01.20120 r. w Wydziale Nieruchomości Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, V piętro, pok. 564, w godz. 9:30-14:00 w dniach pracy urzędu.


/ Zamawiający

GDDKiA Oddział w
Rzeszowie ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów
www.gddkia.gov.pl

/ Inżynier Kontraktu

SAFEGE S.A.S. Polska
al. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa
www.safege.pl/

/ Wykonawca-Lider

MOSTOSTAL WARSZAWA S.A
ul. Konstruktorska 12A
02-673 Warszawa
www.mostostal.waw.pl/

/ Wykonawca-Partner

Acciona Construccion S.A.
Avenida de Europa 18
Parque Empresarial la Moraleja 28108 Alcobendas,
Madryt, Hiszpania
www.acciona-construccion.com/