Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - logo
Wtorek, 15/01/2019

Podpisanie umowy na budowę odcinka drogi S19 Nisko – Podgórze


W dniu 14.11.2018 r. podpisano Umowę na realizację odcinka drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła „Nisko Południe” (bez węzła) do węzła „Podgórze” (bez węzła) o długości około 11,5 km. Odcinek zrealizuje Konsiorcjum firm Mostostal Warszawa oraz Acciona Construccion S.A. za kwotę brutto 272 457 297,38 zł w terminie 34 miesięcy. Do okresu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych tj od 15 grudnia to 15 marca. Zadaniem Wykonawcy prowadzącego inwestycję w systemie „projektuj i buduj” będzie zaprojektowanie odcinka drogi ekspresowej S19 oraz uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wybudowanie drogi wraz z obiektami inżynierskimi i towarzyszącą infrastrukturą, opracowanie dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

/ Zamawiający

GDDKiA Oddział w
Rzeszowie ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów
www.gddkia.gov.pl

/ Inżynier Kontraktu

SAFEGE S.A.S. Polska
al. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa
www.safege.pl/

/ Wykonawca-Lider

MOSTOSTAL WARSZAWA S.A
ul. Konstruktorska 12A
02-673 Warszawa
www.mostostal.waw.pl/

/ Wykonawca-Partner

Acciona Construccion S.A.
Avenida de Europa 18
Parque Empresarial la Moraleja 28108 Alcobendas,
Madryt, Hiszpania
www.acciona-construccion.com/