Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - logo

Podwykonawcy

1. Poradnik dla podwykonawców - jak skutecznie zadbać o swoje interesy

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad uruchomilła „Serwis dla podwykonawców”.  Zebrano tam najważniejsze informacje, które posłużą jako poradnik dla podmiotów współpracujących z generalnymi Wykonawcami.

2. Zestawienie zgłoszonych/zatwierdzonych Podwykonawców

PODWYKONAWCY

L.p.

Nazwa firmy

Rodzaj Robót/usługi

Data zgłoszenia podmiotu

Data zatwierdzenia przez KP

Podwykonawcy robót budowlanych

1.

Zakład Usług Leśnych CENTROLAS- Józef Ziemiański

Kompleksowe wykonanie wycinki oraz karczowanie drzew i krzewów

20.01.2020

29.01.2020

2.

ENVIESA Sp. z o.o Sp.k

Przebudowa linii wysokiego napięcia 110kV

13.02.2020

21.02.2020

3.P.H.U.B Piotr PawlicaWykonanie robót ziemnych05.03.202009.03.2020

Usługodawcy

1.

PROMOST CONSULTING Sp. Z o.o. Sp.K

Usługi projektowe

28.11.2018

nd.

2.

GLOB-KART Usługu Geodezyjno-Kartograficzne Daniel Ruszała

Wykonanie mapy do celów projektowych wraz z niezbędnymi uzgodnieniami

10.01.2019

nd.

3.

TELWAY Sp. Z o.o.

Wykonanie Dokumentacji projektowej w zakresie "Systemu zarządzania ruchem"

28.03.2019

nd.

4.

Projektów Budownictwa Komunalnego sp. z o.o.

Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej branży sanitarnej wraz z pozyskaniem niezbędnych warunków technicznych, opinii i uzgodnień

30.04.2019

nd.

5.

Przedsiębiorstwo Geodezyjno -Kartograficzne GEOPOL S.C. Marek Szelepa, Piotr Ożóg  

Wykonanie projektów podziału nieruchomości.

14.05.2019

nd.

6.

F.H.U "BANDI" Waldemar Mścisz

Wynajem powierzchni biurowej

07.10.2019

nd.

7.

SAPPER SUPPORT Sp. z o.o.

Rozpoznanie i pełnienie stałego nadzoru saperskiego

02.12.2019

nd.

8.

Dromech Oznakowanie Dróg Łopucka Płaza Sp.j

Organizacja i obsługa (utrzymanie) tymczasowej organizacji ruchu

10.02.2020

nd.
9.MGGP SP.AKompleksowa obsługa geodezyjna w pełnym zakresie Inwestycji10.02.2020nd.
10.FPP ENVIRO SP. Z O.O.

Pełnienie nadzoru przyrodniczego

17.02.2020nd.
11.STALPRZEM SP. Z O.OKompleksowa dostawa wraz z usługą pompowania mieszanek betonowych17.02.2020nd.

Dostawcy

1.

Ramboll Sweden ABDostawa systemu pomiarowego oznakowania poziomego dróg17.10.2019nd.

2.

KONSORCJUM STALI S.A.Dostawa stali zbrojeniowej11.02.2020nd.

3.

ALWIKOR SP.Z O.O.Dostawa piasku10.03.2020nd.

4.

Przedsiębiorstwo Produkcji Betonów „SIBET” S.A.Dostawa belek prefabrykowanych typu "T" wraz z szalunkami traconymi oraz Przepusty Skrzynkowe20.03.2020nd.

 

/ Zamawiający

GDDKiA Oddział w
Rzeszowie ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów
www.gddkia.gov.pl

/ Inżynier Kontraktu

SAFEGE S.A.S. Polska
al. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa
www.safege.pl/

/ Wykonawca-Lider

MOSTOSTAL WARSZAWA S.A
ul. Konstruktorska 12A
02-673 Warszawa
www.mostostal.waw.pl/

/ Wykonawca-Partner

Acciona Construccion S.A.
Avenida de Europa 18
Parque Empresarial la Moraleja 28108 Alcobendas,
Madryt, Hiszpania
www.acciona-construccion.com/