Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - logo

Podwykonawcy

1. Poradnik dla podwykonawców - jak skutecznie zadbać o swoje interesy

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad uruchomilła „Serwis dla podwykonawców”.  Zebrano tam najważniejsze informacje, które posłużą jako poradnik dla podmiotów współpracujących z generalnymi Wykonawcami.

2. Spotkania z podwykonawcami w roku 2019

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie informuje o kolejnych planowanych spotkaniach z podwykonawcami robót na realizowanych kontraktach. Rzeszowski Oddział GDDKiA informuje, iż mając na względzie zabezpieczenie interesów wszystkich stron biorących udział w realizacji kontraktów na inwestycje drogowe organizuje kolejne spotkania pomiędzy przedstawicielami inwestora a podwykonawcami robót.

Spotkania organizowane będą cyklicznie w ramach tak zwanych "Otwartych Drzwi" w siedzibie Oddziału GDDKiA w Rzeszowie przy ul. Sikorskiego 49c w sali konferencyjnej (pierwsze piętro).

Harmonogram godzinowy spotkań dla podwykonawców przedstawia się następująco:

 Lp. Data spotkaniaGodzina rozpoczęcia
 1. 01.02.201914:00
 2. 01.03.2019 14:00 
 3. 29.03.201914:00
 4. 26.04.2109 14:00 
 5. 31.05.2019 14:00 
 6. 28.06.2019 14:00 
 7. 26.07.2019 14:00 
 8. 30.08.2019 14:00 
9.27.09.201914:00
10.25.10.201914:00
11.29.11.201914:00
1227.12.201914:00

 

3. Zestawienie zgłoszonych/zatwierdzonych Podwykonawców

PODWYKONAWCY

L.p.

Nazwa firmy

Rodzaj Robót/usługi

Data zgłoszenia podmiotu

Data zatwierdzenia przez KP

Podwykonawcy robót budowlanych

1.

 -

-

-

-

Usługodawcy

1.

PROMOST CONSULTING Sp. Z o.o. Sp.K

Usługi projektowe

28.11.2018

nd.

2.

GLOB-KART Usługu Geodezyjno-Kartograficzne Daniel Ruszała

Wykonanie mapy do celów projektowych wraz z niezbędnymi uzgodnieniami

10.01.2019

nd.

3.

TELWAY Sp. Z o.o.

Wykonanie Dokumentacji projektowej w zakresie "Systemu zarządzania ruchem"

28.03.2019

nd.

4.

Projektów Budownictwa Komunalnego sp. z o.o.

Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej branży sanitarnej wraz z pozyskaniem niezbędnych warunków technicznych, opinii i uzgodnień

30.04.2019

nd.

5.

Przedsiębiorstwo Geodezyjno -Kartograficzne GEOPOL S.C. Marek Szelepa, Piotr Ożóg  

Wykonanie projektów podziału nieruchomości.

14.05.2019

nd.

6.

F.H.U "BANDI" Waldemar Mścisz

Wynajem powierzchni biurowej

07.10.2019

nd.

7.

SAPPER SUPPORT Sp. z o.o.

Rozpoznanie i pełnienie stałego nadzoru saperskiego

02.12.2019

nd.

Dostawcy

1.

Ramboll Sweden ABDostawa systemu pomiarowego oznakowania poziomego dróg17.10.2019nd.

/ Zamawiający

GDDKiA Oddział w
Rzeszowie ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów
www.gddkia.gov.pl

/ Inżynier Kontraktu

SAFEGE S.A.S. Polska
al. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa
www.safege.pl/

/ Wykonawca-Lider

MOSTOSTAL WARSZAWA S.A
ul. Konstruktorska 12A
02-673 Warszawa
www.mostostal.waw.pl/

/ Wykonawca-Partner

Acciona Construccion S.A.
Avenida de Europa 18
Parque Empresarial la Moraleja 28108 Alcobendas,
Madryt, Hiszpania
www.acciona-construccion.com/