Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - logo

Podwykonawcy

1. Poradnik dla podwykonawców - jak skutecznie zadbać o swoje interesy

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad uruchomilła „Serwis dla podwykonawców”.  Zebrano tam najważniejsze informacje, które posłużą jako poradnik dla podmiotów współpracujących z generalnymi Wykonawcami.

2. Spotkania z podwykonawcami w roku 2019

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie informuje o kolejnych planowanych spotkaniach z podwykonawcami robót na realizowanych kontraktach. Rzeszowski Oddział GDDKiA informuje, iż mając na względzie zabezpieczenie interesów wszystkich stron biorących udział w realizacji kontraktów na inwestycje drogowe organizuje kolejne spotkania pomiędzy przedstawicielami inwestora a podwykonawcami robót.

Spotkania organizowane będą cyklicznie w ramach tak zwanych "Otwartych Drzwi" w siedzibie Oddziału GDDKiA w Rzeszowie przy ul. Sikorskiego 49c w sali konferencyjnej (pierwsze piętro).

Harmonogram godzinowy spotkań dla podwykonawców przedstawia się następująco:

 Lp. Data spotkaniaGodzina rozpoczęcia
 1. 01.02.201914:00
 2. 01.03.2019 14:00 
 3. 29.03.201914:00
 4. 26.04.2109 14:00 
 5. 31.05.2019 14:00 
 6. 28.06.2019 14:00 
 7. 26.07.2019 14:00 
 8. 30.08.2019 14:00 
9.27.09.201914:00
10.25.10.201914:00
11.29.11.201914:00
1227.12.201914:00

 

3. Zestawienie zgłoszonych/zatwierdzonych Podwykonawców

PODWYKONAWCY

L.p.

Nazwa firmy

Rodzaj Robót/usługi

Data zgłoszenia podmiotu

Data zatwierdzenia przez KP

Podwykonawcy robót budowlanych

1.

 -

-

-

-

Usługodawcy

1.

PROMOST CONSULTING Sp. Z o.o. Sp.K

Usługi projektowe

28.11.2018

nd.

2.

GLOB-KART Usługu Geodezyjno-Kartograficzne Daniel Ruszała

Wykonanie mapy do celów projektowych wraz z niezbędnymi uzgodnieniami

10.01.2019

nd.

3.

TELWAY Sp. Z o.o.

Wykonanie Dokumentacji projektowej w zakresie "Systemu zarządzania ruchem"

28.03.2019

nd.

4.

Projektów Budownictwa Komunalnego sp. z o.o.

Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej branży sanitarnej wraz z pozyskaniem niezbędnych warunków technicznych, opinii i uzgodnień

30.04.2019

nd.

5.

Przedsiębiorstwo Geodezyjno -Kartograficzne GEOPOL S.C. Marek Szelepa, Piotr Ożóg  

Wykonanie projektów podziału nieruchomości.

14.05.2019

nd.

6.

F.H.U "BANDI" Waldemar Mścisz

Wynajem powierzchni biurowej

07.10.2019

nd.

Dostawcy

1.

Ramboll Sweden ABDostawa systemu pomiarowego oznakowania poziomego dróg17.10.2019nd.

 

/ Zamawiający

GDDKiA Oddział w
Rzeszowie ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów
www.gddkia.gov.pl

/ Inżynier Kontraktu

SAFEGE S.A.S. Polska
al. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa
www.safege.pl/

/ Wykonawca-Lider

MOSTOSTAL WARSZAWA S.A
ul. Konstruktorska 12A
02-673 Warszawa
www.mostostal.waw.pl/

/ Wykonawca-Partner

Acciona Construccion S.A.
Avenida de Europa 18
Parque Empresarial la Moraleja 28108 Alcobendas,
Madryt, Hiszpania
www.acciona-construccion.com/