Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - logo

Postęp robót

ETAP ROBÓT

W m-cu październik 2021 r., Wykonawca realizował następujące prace:

 

Branża drogowa

Droga ekspresowa S-19:

 • Nasyp (PT-9P);
 • Humusowanie terenów płaskich w km 419+150 - 424+640;
 • Humusowanie terenów płaskich w km 424+640 - 426+000;
 • Wykonanie ogrodzenia drogi w km 419+150 - 424+640;
 • Wykonanie ogrodzenia drogi w km 424+640-430+300;
 • Humusowanie terenów płaskich w km 424+640 - 426+100;
 • Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego 419+150-430+300;
 • Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową warstw ulepszonych;
 • Wykonanie nawierzchni ścieralnej z mieszanki SMA11,gr. warstwy 4 cm;
 • Przymocowanie do gotowych słupków (podpór) znaków typ E (grupa znaków "duże"), folia odblaskowa II generacji, anty-roszeniowa;
 • Ustawienie osłon zabezpieczających U-15b;
 • Wykonanie umocnień typu "mulda" przy wylotach ścieków skarpowych w rowach km 424+640-425+700;
 • Oznakowanie poziome jezdni mat. grubowarstwowymi - strzałki i inne symbole;
 • Rowy szczelne - rozłożenie geomembrany kubełkowej 424+700 - 425+600;
 • Montaż osłon przeciwolśnieniowych U-19;
 • Ustawienie słupków prowadzących, hektometrowych;
 • Montaż osłon przeciwolśnieniowych U-19 w km 423+800 - 430+000;
 • Montaż osłon przeciwolśnieniowych U-19 w km 423+800 - 430+300;
 • Wykonanie schodów skarpowych prefrabrykowanych na skarpach na dojściach do urządzeń SZR;
 • Ustawienie znaków kilometrowych U-7 wraz z słupkami;
 • Zieleń drogowa - sadzenie krzewów w KM 426+900 - 430+300;
 • Zieleń drogowa - sadzenie drzew w KM 426+900 - 430+300

 

Droga Gminna 102300R:

 • Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3  gr. 20 cm

 

WA-1:

 • Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 gr. 20cm;
 • Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową warstw nieulepszonych;
 • Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC gr. 5cm;
 • Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową warstw ulepszonych;
 • Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC gr. 4cm

 

WA-2:

 • Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3  gr. 20 cm;
 • Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową warstw nieulepszonych;
 • Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC gr. 5cm;
 • Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową warstw ulepszonych;
 • Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC gr. 4cm

 

WA-3:

 • Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3  gr. 20 cm;
 • Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową warstw nieulepszonych;
 • Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC gr. 5cm;
 • Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową warstw ulepszonych;
 • Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC gr. 4cm

 

WA-4:

 • Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3  gr. 20 cm;
 • Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową warstw nieulepszonych;
 • Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC gr. 5cm;
 • Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową warstw ulepszonych;
 • Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC gr. 4cm

 

WA-5:

 • Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową warstw nieulepszonych;
 • Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC gr. 5cm;
 • Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową warstw ulepszonych;
 • Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC gr. 4cm

 

WA-6:

 • Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową warstw nieulepszonych;
 • Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC gr. 5cm;
 • Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową warstw nieulepszonych;
 • Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC gr. 4cm

 

DJ-01L:

 • Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3  gr. 20 cm;
 • Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową warstw nieulepszonych;
 • Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC gr. 5cm;
 • Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową warstw ulepszonych;
 • Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC gr. 4cm;
 • Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3  gr. 20 cm;
 • Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC gr. 4cm;
 • Wykonanie nawierzchni z kruszywa na zjazdach indywidualnych

 

Droga DJ-01aP:

 • Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3  gr. 20 cm;
 • Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową warstw nieulepszonych;
 • Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC gr. 5cm;
 • Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową warstw ulepszonych;
 • Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC gr. 4cm;
 • Wykonanie nawierzchni z kruszywa na zjazdach indywidualnych

 

Droga DJ-01bP:

 • Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3  gr. 20 cm;

 

DJ-03P:

 • Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3  gr. 20 cm;
 • Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową warstw nieulepszonych;

 

DJ-04P:

 • Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową warstw nieulepszonych;
 • Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC gr. 5cm;
 • Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową warstw ulepszonych;
 • Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC gr. 4cm;
 • Umocnienie i uzupełnienie poboczy kruszywem;
 • Ułożenie przepustów Ø60 pod zjazdami

 

DJ-04L:

 • Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową warstw nieulepszonych;
 • Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC gr. 5cm;
 • Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową warstw ulepszonych;
 • Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC gr. 4cm;
 • Ułożenie przepustów Ø60 pod zjazdami

 

Droga DJ-05P:

 • Ułożenie przepustów Ø60 pod zjazdami;
 • Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową warstw nieulepszonych;
 • Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC gr. 5cm;
 • Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową warstw ulepszonych;
 • Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC gr. 4cm
 • Ułożenie przepustów Ø60 pod zjazdami
 • Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3  gr. 20 cm;
 • Umocnienie i uzupełnienie poboczy z kruszywa

 

Droga DJ-05L:

 • Ułożenie przepustów Ø60 pod zjazdami;
 • Umocnienie poboczy kruszywem;
 • Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową warstw ulepszonych;
 • Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC gr. 4cm;
 • Wykonanie nawierzchni z kruszywa na zjazdach indywidualnych
 • Umocnienie i uzupełnienie poboczy kruszywem;
 • Wykonanie nawierzchni z kruszywa na zjazdach indywidualnych

 

Droga DJ-06P:

 • Wykonanie nawierzchni z kruszywa na zjazdach indywidualnych;

 

Droga DJ-06L:

 • Ułożenie przepustów Ø60 pod zjazdami;
 • Wykonanie nawierzchni z kruszywa na zjazdach indywidualnych;

 

MOP III Podgórze:

 • Wykonanie nawierzchni  z betonu asfaltowego. Warstwa ścieralna AC 11S gr. 4cm;
 • Plantowanie i humusowanie skarp i rowów;
 • Umocnienie i uzupełnienie poboczy;
 • Oznakowanie poziome jezdni mat. cienkowarstwowymi

 

MOP II Jeżowe:

 • Wykonanie nawierzchni  z betonu asfaltowego. Warstwa ścieralna AC 11S gr. 4cm;
 • Umocnienie i uzupełnienie poboczy;
 • Oznakowanie poziome jezdni mat. cienkowarstwowymi

 

PT-1L:

 • Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3  gr. 20 cm

 

PT-1P:

 • Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3  gr. 20 cm;
 • Wykonaniem podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni na utwardzeniu terenu na potrzeby utrzymania

 

PT-2P:

 • Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3  gr. 20 cm;
 • Wykonaniem podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni na utwardzeniu terenu na potrzeby utrzymania

 

PT-3P:

 • Wykonaniem podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni na utwardzeniu terenu na potrzeby utrzymania

 

PT-5P:

 • Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3  gr. 20 cm;

 

PT-7L:

 • Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3  gr. 20 cm

 

PT-8L:

 • Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3  gr. 20 cm

 

PT-8P:

 • Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3  gr. 20 cm

 

PT-9L:

 • Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3  gr. 20 cm

 

PT-11P:

 • Wykonaniem podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni na utwardzeniu terenu na potrzeby utrzymania

 

PT-12L:

 • Wykonaniem podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni na utwardzeniu terenu na potrzeby utrzymania

 

PT-12P:

 • Wykonaniem podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni na utwardzeniu terenu na potrzeby utrzymania

 

PT-13L:

 • Wykonaniem podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni na utwardzeniu terenu na potrzeby utrzymania

 

PT-13P:

 • Wykonaniem podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni na utwardzeniu terenu na potrzeby utrzymania

 

PT-14L:

 • Wykonaniem podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni na utwardzeniu terenu na potrzeby utrzymania

  

Branża mostowa

Obiekt 13 PZM:

 • Wykonanie schodów skarpowych

 

Obiekt 14 PZM:

 • Założenie reperów stałych na gruncie

 

Obiekt 15 PZM:

 • Wykonanie schodów skarpowych - wykonanie kostki

 

Obiekt 16 PZŚd:

 • Wykonanie ekranów przeciwolśnieniowych - montaż wypełnień

 

Obiekt 16A PZŚd:

 • Założenie reperów stałych na gruncie;
 • Wykonanie ekranów przeciwolśnieniowych - montaż wypełnień

 

Obiekt 19 PZDg:

 • Wykonanie ekranów przeciwolśnieniowych - montaż wypełnień

 

Obiekt 20 PZŚd:

 • Założenie reperów stałych na gruncie;
 • Wykonanie schodów skarpowych - wykonanie kostki;
 • Wykonanie ekranów przeciwolśnieniowych - montaż wypełnień;
 • Założenie reperów stałych na gruncie

 

Obiekt 22A PZŚd:

 • Założenie reperów stałych na gruncie;
 • Wykonanie ekranów przeciwolśnieniowych - montaż wypełnień

 

Obiekt 24 PZŚg:

 • Wykonanie hydrofobizacji powierzchni betonowych - boczne zewnętrzne powierzchnie;
 • Wykonanie hydrofobizacji powierzchni betonowych - ustrój nośny

 

Obiekt 21 WD:

 • Założenie reperów stałych na gruncie;
 • Wykonanie hydrofobizacji powierzchni betonowych - podpora P1

 

Obiekt 25 WD:

 • Wykonanie schodów skarpowych - wykonanie kostki;
 • Założenie reperów stałych na gruncie;
 • Wykonanie hydrofobizacji powierzchni betonowych - ustrój nośny

 

Branża sanitarna

Kanalizacja deszczowa:

 • Połączenie przepompowni P19;
 • Regulacja wpustów drogowych - MOP   km 428+450;
 • Regulacja włazów - MOP   km 428+450;
 • Ścieki naskarpowe  km424+820- 424+970, 425+670- 425+800;
 • Montaż wylotów KPED 01.20 km424+820- 424+970, 425+670- 425+800;
 • Budowa przepustów drogowych 60cm
 • Montaż studni betonowej DN 1200 z beto-nu C35/45 - nadbudowa do rzędnej projektowej, montaż włazów  klasy D400 (w drogach) oraz C250 (w terenach zielonych) - MOP Jeżowe i MOP Podgórze

 

Budowa kanalizacji deszczowej dla odwodnienia drogi:

 • Montaż studni betonowej DN 1200 z beto-nu C35/45 - nadbudowa do rzędnej projektowej, montaż włazów  klasy D400 (w drogach) oraz C250 (w terenach zielonych) - cały odcinek S19;
 • Montaż ścieków skarpowych;
 • Montaż wylotów przykanalików na skarpy typowe wg KPED 01.19 lub KPED 01.20;
 • Regulacja osadników i separatorów;
 • Regulacja kominów włazowych na ZBP-02;

 

Branża elektroenergetyczna

Zasilanie:

 • Zasilanie od ZK-SZR-2/2 do ZK-SZR-2/2/, do SZR-5, do SZR-6, do SZR-7, do SZR-8

 

Zasilanie obiektów z sieci PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów - RE Stalowa Wola:

 • Montaż złącza kablowego ZK z wyposażeniem na fundamencie prefabrykowanym wraz z uziemieniem

 

Zasilanie obiektów z sieci PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów - RE Rzeszów:

 • Montaż złącza kablowego ZK z wyposażeniem na fundamencie prefabrykowanym wraz z uziemieniem

 

Budowa oświetlenia S19:

 • Prostowanie słupów oświetleniowych;
 • Montaż wysięgnika jednoramiennego 1,5m wraz z oprawą

 

Branża konstrukcyjna

Budynek toalety wolnostojącej - MOP II Jeżowe:

 • Prace porządkowe: mycie, czyszczenie nawierzchni, montaż wodomierza;
 • Montaż drobnego wyposażania, sprzątanie;
 • INSTALACJE ELEKTRYCZNE MONTAŻ OSPRZĘTU - montaż lamp

 

Budynek toalety wolnostojącej - MOP III Podgórze:

 • Prace porządkowe: mycie, czyszczenie nawierzchni, montaż wodomierza;
 • Montaż drobnego wyposażania, sprzątanie;
 • INSTALACJE ELEKTRYCZNE MONTAŻ OSPRZĘTU - montaż lamp

 

Branża telekomunikacyjna

Kanał technologiczny:

 • Od studni nr 54 a 55 wykonano wciąganie peszli w kanalizację pierwotną po KTp;
 • Od studni nr 24 a 25 wykonano wciąganie peszli w kanalizację pierwotną po KTp;
 • Od studni nr 40 a 41 wykonano wciąganie peszli w kanalizację pierwotną po KTp;
 • Budowa kabli światłowodowych pomiędzy studniami 54 a 62;
 • Przewiert pomiędzy studniami 36 – 37;
 • Budowa kanału technologicznego - odcinek pomiędzy studniami 1/1 - ½;
 • Budowa kanału technologicznego - odcinek pomiędzy studniami 32/2- 32/3;
 • Budowa kanału technologicznego - odcinek pomiędzy studniami 34/1 - 34/2; 34/1 - 34/3;
 • Budowa studni kablowych nr 32/1, 32/2, 32/3, 34/1, 34/2, 34/3;
 • Budowa kabli światłowodowych 72J od studni 17 do 37;
 • Budowa kabli światłowodowych 12J.

ZAAWANSOWANIE FINANSOWE

 

 

 

/ Zamawiający

GDDKiA Oddział w
Rzeszowie ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów
www.gddkia.gov.pl

/ Inżynier Kontraktu

SAFEGE S.A.S. Polska
al. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa
www.safege.pl/

/ Wykonawca-Lider

MOSTOSTAL WARSZAWA S.A
ul. Konstruktorska 12A
02-673 Warszawa
www.mostostal.waw.pl/

/ Wykonawca-Partner

Acciona Construccion S.A.
Avenida de Europa 18
Parque Empresarial la Moraleja 28108 Alcobendas,
Madryt, Hiszpania
www.acciona-construccion.com/