Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - logo

Postęp robót

ETAP ROBÓT

W m-cu marzec 2022 r., Wykonawca realizował następujące prace:

 

Branża drogowa

  • Roboty poprawkowe/ usuwanie usterek;
  • Prace porządkowe na zapleczu budowy

 

DJ-01L:

  • Wykonanie nawierzchni z kruszywa na zjazdach indywidualnych;
  • Ułożenie przepustów ø 60 pod zjazdami – wydłużenie przepustu

 

DJ-01aP:

  • Wykonanie nawierzchni z kruszywa na zjazdach indywidualnych

 

DJ-01bP:

  • Wykonanie nawierzchni z kruszywa na zjazdach indywidualnych

 

Branża elektroenergetyczna

Zasilanie:

  • Usuwanie usterek
  • Przestawienie słupa przy agregacie na MOP Jeżowe

 

Branża telekomunikacyjna

Kanał technologiczny:

  • Usuwanie usterek

 

 

ZAAWANSOWANIE FINANSOWE

 

 

/ Zamawiający

GDDKiA Oddział w
Rzeszowie ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów
www.gddkia.gov.pl

/ Inżynier Kontraktu

SAFEGE S.A.S. Polska
al. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa
www.safege.pl/

/ Wykonawca-Lider

MOSTOSTAL WARSZAWA S.A
ul. Konstruktorska 12A
02-673 Warszawa
www.mostostal.waw.pl/

/ Wykonawca-Partner

Acciona Construccion S.A.
Avenida de Europa 18
Parque Empresarial la Moraleja 28108 Alcobendas,
Madryt, Hiszpania
www.acciona-construccion.com/