Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - logo

Postęp robót

ETAP ROBÓT

W m-cu grudniu 2021 r., Wykonawca realizował następujące prace:

 

Roboty drogowe

 W okresie sprawozdawczym Wykonawca realizował następujące prace:

 

Branża drogowa

 • Roboty poprawkowe/ usuwanie usterek

 

Droga ekspresowa S-19:

 • Humusowanie terenów płaskich w km 419+150 - 424+640;
 • Humusowanie terenów płaskich w km 424+640 - 430+300;
 • Wykonanie płotków ochronno-naprowadzających dla płazów zintegrowane ze stałym ogrodzeniem;
 • Zieleń drogowa - sadzenie krzewów w km 424+640 - 430+300;
 • Zieleń dogęszczająca i adaptacyjna;
 • Zieleń dogęszczająca – krzewy;
 • Zieleń drogowa - sadzenie krzewów w km 419+150 - 424+640;
 • Montaż osłon przeciwolśnieniowych

 

MOP Jeżowe:

 • Montaż kontenera na odpady pozwalającego na segregację śmieci;
 • Montaż ogrodzenia h=2,5m (zbiornik, trafo, oczyszczalnia);
 • Montaż ogrodzenia h=1,2m (plac zabaw)

 

MOP Podgórze:

 • Montaż kontenera na odpady pozwalającego na segregację śmieci;
 • Montaż ogrodzenia h=2,5m (zbiornik, trafo, oczyszczalnia);
 • Montaż ogrodzenia h=1,2m (plac zabaw)

 

Dodatkowe Jezdnie:

 • Ustawienie słupów z rur stalowych ø 60 mm ocynkowane dla znaków drogowych, wraz z osadzeniem w podłożu;
 • Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków;
 • Montaż barier drogowych;
 • Ustawienie balustrad ochronnych ruchu pieszego U-11a

 

DG Kończyce – Maziarnia:

 • Ustawienie słupów z rur stalowych ø 60 mm ocynkowane dla znaków drogowych, wraz z osadzeniem w podłożu;
 • Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków;

 

DJ-01L:

 • Wykonanie nawierzchni z kruszywa na zjazdach indywidualnych;
 • Humusowanie zjazdów indywidualnych

 

DJ-02L:

 • Wykonanie nawierzchni z kruszywa na zjazdach indywidualnych

 

DJ-03L:

 • Wykonanie nawierzchni z kruszywa na zjazdach indywidualnych

 

DJ-05P:

 • Humusowanie zjazdów indywidualnych

 

 

Wjazdy na PT - Miejsca do zawracania:

 • Wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni na utwardzeniu terenu na potrzeby utrzymania

 

Branża mostowa

 • Roboty poprawkowe/ usuwanie usterek

 

Branża sanitarna

 • Usuwanie usterek

 

Kanalizacja deszczowa:

 • Uporządkowanie terenu prz pompowni P-01;
 • Uporządkowanie terenu prz pompowni P-21;
 • Montaż klap zwrotnych;
 • Dokończenie cieków skarpowych DK 19;
 • Regulacja włazów na studniach rewizyjnych

 

Branża wodociągowa

Wodociąg:

 • Szkolenie z zakresu obsługi zestawu hydroforowego;

 

Branża elektroenergetyczna

Oświetlenie:

 • Szkolenie z zakresu obsługi oświetlenia drogi;

 

Zasilanie:

 • Podłączenie agregatu prądotwórczego MOP Podgórze;
 • Rozruchy i pomiary agregatów prądotwórczych;

 

Branża telekomunikacyjna

 • Usuwanie usterek

 

Kanał technologiczny:

 • Regulacja ram i pokryw na studniach kablowych SKR-2;

 

Monitoring:

 • Regulacja kamer na MOP Jeżowe, MOP Podgórze;
 • Szkolenie z zakresu obsługi monitoringu

  

Branża konstrukcyjna

Budynki sanitariatów:

 • Prace porządkowe MOP Jeżowe, MOP Podgórze;

 

Branża telematyka

SZR:

 • Konfiguracja systemu SZR , próby rozruchowe

 

ZAAWANSOWANIE FINANSOWE

 

 

/ Zamawiający

GDDKiA Oddział w
Rzeszowie ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów
www.gddkia.gov.pl

/ Inżynier Kontraktu

SAFEGE S.A.S. Polska
al. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa
www.safege.pl/

/ Wykonawca-Lider

MOSTOSTAL WARSZAWA S.A
ul. Konstruktorska 12A
02-673 Warszawa
www.mostostal.waw.pl/

/ Wykonawca-Partner

Acciona Construccion S.A.
Avenida de Europa 18
Parque Empresarial la Moraleja 28108 Alcobendas,
Madryt, Hiszpania
www.acciona-construccion.com/