Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - logo

Podwykonawcy

1. Poradnik dla podwykonawców - jak skutecznie zadbać o swoje interesy

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad uruchomilła „Serwis dla podwykonawców”.  Zebrano tam najważniejsze informacje, które posłużą jako poradnik dla podmiotów współpracujących z generalnymi Wykonawcami.

2. Zestawienie zgłoszonych/zatwierdzonych Podwykonawców

PODWYKONAWCY

L.p.

Nazwa firmy

Rodzaj Robót/usługi

Data zgłoszenia podmiotu

Data zatwierdzenia przez KP

Podwykonawcy robót budowlanych

1.

Zakład Usług Leśnych CENTROLAS- Józef Ziemiański

Kompleksowe wykonanie wycinki oraz karczowanie drzew i krzewów

20.01.2020

29.01.2020

2.

ENVIESA Sp. z o.o Sp.k

Przebudowa linii wysokiego napięcia 110kV

13.02.2020

21.02.2020

3.P.H.U.B Piotr Pawlica

Wykonanie robót ziemnych

Roboty dodatkowe(zgodnie z zał.1.1.)

05.03.2020

19.06.2020

09.03.2020

02.07.2020

4.MIXEL firma elektryczna Kowalski Tomasz

Przebudowa linii średniego napięcia (SN) i niskiego napięcia (NN)

wykonanie zasilania tymczasowego zapleczy budowy

Roboty dodatkowe związane z wykonaniem zasilania obiektów i kanału technologicznego 28.02.2020

28.02.2020

 

31.03.2020

 

02.07.2020

 

27.03.2020

 

07.04.2020

 

09.07.2020

 

5.Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane "NOWUM" Michał KomstaPrzebudowa gazociągów wysokiego ciśnienia oraz niskiego ciśnienia24.02.202012.03.2020
6.SOLEY SP.Z O.O.Wykonanie wzmocnień podłoża wraz z niezbędną dokumentacją projektową i powykonawczą06.03.202023.03.2020
7.Paweł Lisowski Zakład Instalacyjno-Budowlany LISBUD

Budowa i przebudowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej

 

Budowa odwodnienia drogi-wykonanie kanalizacji deszczowej

28.02.2020

 

 

30.04.2020

23.03.2020

 

 

11.05.2020
8.SKABUD Sp. z o.o.Kompleksowe wykonanie robót na obiektach mostowych20.03.202027.03.2020
9.BUDOWNICTWO WODNE PIOTR PRUCHNICKI, ADAM SZLOSEK SP.J.Przebudowa sieci melioracyjnej17.03.202007.04.2020
10.ABF-MOSTY Sp. z o.o.Montaż Łożysk garnkowych oraz urządzeń dylatacyjnych wraz z ich dostawą oraz opracowaniem projektów technologicznych22.04.202029.04.2020
11.Przedsiębiorstwo Robót Telekomunikacyjnych Sp. z o.o.Przebudowa i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej29.04.202006.05.2020
12.Ferrbud Sp. z o.o. (Dalszy Podwykonawca dla LISBUD)Budowa odwodnienia drogi-wykonanie kanalizacji deszczowej05.06.202002.07.2020
13.Firma Handlowa KOTPOL Zofia KotZagospodarowanie ukopów oraz budowa otwartych zbiorników retencyjnych19.06.202002.07.2020
14.P1 BUDOWNICTWO WODNE Janusz PiórekWykonanie drenaży podłużnych w pasie rozdziału14.05.202027.05.2020
15.MOTA-ENGIL-CENTRAL EUROPE S.A.Wykonanie etonowych elementó dróg (krawężnik, ściek, obrzeże, brewka)19.06.202019.06.2020
16.Riib Sp. C. Marcin Dąbrowski , Mieczysław MamalaWykonanie robót na obiektach mostowych zgodnie z zał 104.06.202016.06.2020
17.Zakład Zadrzewień Zieleni i Rekultywacji Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w RestrukturyzacjiBudowa otwartych zbiorników retencyjnych03.07.202009.07.2020
18.Jakub Iwan Zakład Ziemno Budowlany 2. Funmax s.c.Budowa otwartych zbiorników retencyjnych05.08.202018.08.2020

19.

,,Olan Południe" Sp. Z o.o.Skropienie asfaltem warstw konstrukcyjnych nawierzchni06.08.202018.08.2020
20.Kameleon Group Sp. Z o.o.Wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej29.07.202007.08.2020
21.KTC Service Sp. z o.o.Dostawa i montaż barier drogowych i mostowych14.09.202023.09.2020
22.Przedsiębiorstwo Transportowo Budowlane Krystian Szczepański Spółka KomandytowaBudowa otwartych zbiorników retencyjnych16.09.202023.09.2020

23.

VSL Polska Sp. z o.o.Wykonanie sprężenia ustroju nośnego  obiektu 21WD12.08.202019.08.2020
24.,,STALPRZEM" Sp. z o.o.Wykonanie robót budowlanych dla budowy sanitariów (MOP II Jeżowe oraz MOP III Pogórze)09.09.202016.09.2020
25.,,SĄSIADEK" Adam SąsiadekRoboty brukarskie07.09.202016.09.2020
26.PZ Inwestycje Sp. z o.o.Wykonanie ekranów przeciwolśnieniowych24.09.202008.10.2020
27.MSP Engineering  Sp. z o.o.Dostawa i montaż urządzeń dylatacyjnych06.10.202016.11.2020
28.MWay Mateusz MosekRoboty brukarskie18.11.202025.11.2020
29.R.D.M. Śródmieście sp.z.o.o.Wykonanie warstwy wiążącej z asfaltu lanego MA11,oraz wykonanie przeciwspadków z asfaltu lanego MA1118.11.202026.11.2020
30."DWD SYSTEM" SP.  ZO.O.Wykonanie i uzgodnienie projektu technologicznego kolektora odwadniającego,wykonanie i uzgodnienie PZJ,PTIOR,i IBWR na zlecone roboty budowlane, wykonanie odwodnienia obiektó mostowych z rur i kształtek z polipropylenu wraz z elementami mocowań ze stali kwasoodpornej08.12.202009.12.2020
31.BALKAR TECHNOLOGY SP.Z.O.O. (Dalszy Podwykonawca dla:STALPRZEM SP.Z.O.O)Kompleksowe wykonanie pokrycia dachów na obiektach MOP III Podgórze i MOP II Jeżowe20.01.202128.01.2021
32.

ALUMINIOWA Renata Kłosowska,Krystian Kłosowski S.C.

DALSZY PODWYKONAWCA DLA:STALPRZEM SP.Z.O.O.

Dostawa i montaż stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach MOP III Pogórze i MOP II Jeżowe02.02.202109.02.2021
33.

MD Technologie Wykonawstwo Sp. z o.o.

Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych (hydrofobizacja, powłoka odporna na chlorki) na obiektach mostowych, wykonanie izolacji nawierzchni na chodnikach obiektów mostowych29.03.202108.04.2021
34.

Bunarowski Tomasz, Paweł Stelmach F.U.H"EL-BIS" S.C. 

DALSZY PODWYKONAWCA DLA:STALPRZEM SP.Z.O.O.

Wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych w budynkach MOP III Podgórze i MOP II Jeżowe23.03.202131.03.2021
35.GIERA ZNAKI DROGOWE SP. J.Dostawa i montaż oznakowania pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu oraz dostawa i uruchomienie Systemu Zarządzania Ruchem29.04.202111.05.2021
36.

WBP INSTAL P.BĄK, S.PAWŁOWSKI, K.WRONA SP.J.

Dalszy dla: STALPRZEM SP.Z O.O.

Wykonanie instalacji wod.-kan,C.O., Wentylacji mechanicznej oraz dostaw i montaż wyposażenia dodatkowego  w budynkach MOP IIIPODGÓRZE i MOP II JEŻOWE18.05.202126.05.2021
37.

DUORS Sp.z o.o.
dalszy dla: GIERA Znaki Drogowe S.J.

Dostawa i uruchomienie Systemu Zarządzania Ruchem 17.06.202121.06.2021
38.

BUD-BET Wojciech Mazarz

Wykonanie nawierzchni betonowej na MOP Podgórze i MOP Jeżowe, dozbrojenie zatoki prętami28.06.202107.07.2021
39.

Roman Koszyk "KOPRO" Usługi Sprzętowe

ułożenie przepustów fi 60 pod zjazdami

roboty związane z wykonaniem przepustów fi 60 pod zjazdami oraz przedłużeniem terminu realizacji

roboty związane z wykonaniem przepustów fi 60 pod zjazdami oraz przedłużeniem terminu realizacji

14.07.2021

 

13.09.2021

 

 

10.12.2021

14.07.2021

 

15.09.2021

 

 

21.12.2021

40.

LUKSAN Łukasz Sądej

Ułożenie przepustów fi 60 pod zjazdami

30.07.2021

06.08.2021

41.

Emulex Kalinowski Sp. z o.o.
dalszy dla OLAN POŁUDNIE SP. Z O.O.

Powierzchniowe trwalenie dróg serwisowych

17.08.2021

07.09.2021

42.

Rekma Sp. z o.o.

Wykonanie i wypełnienie szczeliny szer 20 mm i gł 25 mm masą zalewową

13.09.2021

14.09.2021

43.

Prowerk Sp. z o.o.

Wykonanie zabezpieczeń przed upadkiem z wysokości przestrzeni między pomostami oniektów inzynieryjskich w pasach rozdziału

15.09.2021

17.09.2021

44.

KOST-BUD Usługu Budowlane Stanisław Kostyra

Wykonanie wnęki ITD. Na MOP II Jeżowe i MOP III Podgórze

06.10.2021

13.10.2021

45.

"ART-DREW"Adran Sapeta, Rafał Sapeta S.C.

Dostawa i monta altan drewnianych

07.10.2021

13.10.2021

46.

ROAD SUPPORT Jakub Choromański

Montaż ogrodzeń oraz zbiorników retencyjnych

24.11.2021

24.11.2021

Usługodawcy

1.

PROMOST CONSULTING Sp. Z o.o. Sp.K

Usługi projektowe

28.11.2018

nd.

2.

GLOB-KART Usługu Geodezyjno-Kartograficzne Daniel Ruszała

Wykonanie mapy do celów projektowych wraz z niezbędnymi uzgodnieniami

10.01.2019

nd.

3.

TELWAY Sp. Z o.o.

Wykonanie Dokumentacji projektowej w zakresie "Systemu zarządzania ruchem"

28.03.2019

nd.

4.

Projektów Budownictwa Komunalnego sp. z o.o.

Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej branży sanitarnej wraz z pozyskaniem niezbędnych warunków technicznych, opinii i uzgodnień

30.04.2019

nd.

5.

Przedsiębiorstwo Geodezyjno -Kartograficzne GEOPOL S.C. Marek Szelepa, Piotr Ożóg  

Wykonanie projektów podziału nieruchomości.

14.05.2019

nd.

6.

F.H.U "BANDI" Waldemar Mścisz

Wynajem powierzchni biurowej

07.10.2019

nd.

7.

SAPPER SUPPORT Sp. z o.o.

Rozpoznanie i pełnienie stałego nadzoru saperskiego

02.12.2019

nd.

8.

Dromech Oznakowanie Dróg Łopucka Płaza Sp.j

Organizacja i obsługa (utrzymanie) tymczasowej organizacji ruchu

10.02.2020

nd.
9.MGGP SP.AKompleksowa obsługa geodezyjna w pełnym zakresie Inwestycji10.02.2020nd.
10.FPP ENVIRO SP. Z O.O.

Pełnienie nadzoru przyrodniczego

17.02.2020nd.
11.STALPRZEM SP. Z O.OKompleksowa dostawa wraz z usługą pompowania mieszanek betonowych17.02.2020nd.
12.OŚRODEK DORADCZO-SZKOLENIOWY BHP EKSPERT Piotr MajewskiŚwiadczenie usług koordynacji i stałego nadzoru bhp na terenie budowy Inwestycji16.03.2020nd.
13.MWay Mateusz Mosek

-zabezpieczenie szlaków migracji zwierząt (płazów i gadów) poprzez wykonanie tymczasowych wygrodzeń-płotków herpetologicznych

-bierząca obsługa wygrodzeń herpetologicznych

-naprawa uszkodzonych wygrodzeń herpetologicznych
17.04.2020nd.
14.Ramzes Ochrona Sp.z o.o.Monitoring wizyjnym systemem elektronicznego zabezpieczenia placu budowy Inwestycji oraz ochrona placu budowy Inwestycji przez mobilny patrol interwencyjny23.04.2020nd.
15.Przedsiębiorstwo Transportowo Budowlane Krystian Szczepanski sp.kWynajem wozidła technologicznego o łądowności 30 ton, wozidła technologicznego o ładowności 40 ton, koparki gąsienicowej i walca guma11.05.2020nd.
16.BETON SYSTEM SP.ZO.O. SP.KMieszanie kruszyw (piasek z kruszywem łamanym, piasek z pospółką i kruszywem łamanym) oraz spoiwa z kruszywem (mieszanki kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym w klasie wytrzymałości C3/4, C5/6, C8/10)20.05.2020nd.
17.Jacek Sochacki GEOLINEWynajem wozidła technologicznego 5 szt28.05.2020nd.
18.Kazimierz Michorczyk Firma -Usługowo-HandlowaWynajem spycharki gąsienicowej28.05.2020nd.
19.USŁUGI TRANSPORTOWE I ROBOTY ZIEMNE-SŁAWOMIR WRONKAWynajem walec guma guma, wynajem walec MBU guma guma28.05.2020nd.
20.Firma Handlowo-Usługowa Andrzej WronkaWynajem walec guma guma 2 szt.01.06.2020nd.
21.Edmund Pietrzak DITTA-SERIAWynajem Wag samochodowych DSMC 3X1610.06.2020nd.
22.BORNAL SP. ZO.O.Wykonanie prac związanych z obsługą kopalni KOŃCZYCE10.06.2020nd.
23.USŁUGI TRANSPORTOWE- SZAREK GRZEGORZ, PAWEŁ KRZEMIEŃ S.C. ( DLA Piotr Pawlica)

Usługa sprzętem: Renault+ beczka, Massey + beczka

25.06.2020nd.
24.DOKA POLSKA Sp. Z.o.o.

1. Dzierżawa oraz sprzedaż elementów deskowań, rusztowań i komponentów firmy DOKA

2.Wykonanie usługi organizacji i transport przedmiotu umowy

3.Wykonanie napraw zwróconego przedmiotu umowy

4.Wykonanie projektów technologicznych deskowań i/lub rusztowań
13.07.2020nd.
25.P.H.U.B Piotr Pawlica

Prace związane z częściową obsługą kopalni ,,KOŃCZYCE" zlokalizowanej na działce nr 397/1 położonej w m. Kończyce

04.08.2020nd.
26.MATGEO Usługi Geodezyjne Mateusz Kroczek (Dalsza Usługa dla MGGP S.A.)

Wykonanie obsługi geodezyjnej

18.08.2020nd.
27.GEOPAS  Grzegorz Pasiak (Dalsza Usługa dla MGGP S.A.)Wykonanie obsługi geodezyjnej18.08.2020nd.
28.PHU "ADAMS" Adam Szymanski (dla: P.H.U.B Piort Pawlica)Wynajem koparki wraz z operatorem14.10.2020nd.
29.

F.H.U. KAROSS Karolina Kotwica-Surowiec

Dalsza usługa dlaP.H.U. ELBEX Julian Bieleń

przewóz towarów26.02.2021nd.
30.Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Dąb Sp. z  o.o.nasadzenie zieleni drogowej wraz z jej pielęgnacją w okresie gwarancyjnym, koszeenie traw w okresie gwarancyjnym29.03.2021nd.

Dostawcy

1.

Ramboll Sweden ABDostawa systemu pomiarowego oznakowania poziomego dróg17.10.2019nd.

2.

KONSORCJUM STALI S.A.Dostawa stali zbrojeniowej11.02.2020nd.

3.

ALWIKOR SP.Z O.O.Dostawa piasku

10.03.2020

13.11.2020

nd.

4.

Przedsiębiorstwo Produkcji Betonów „SIBET” S.A.Dostawa belek prefabrykowanych typu "T" wraz z szalunkami traconymi oraz Przepusty Skrzynkowe20.03.2020nd.

5.

"KRUSZYWA ŚLĄSKIE " Sp z o.o.Dostawa kruszywa 0-31,5 mm27.03.2020nd.
6.

Przedsiębiorstwo elementów budowlanych „FABET” S.A.

BETARD SP.Z.O.O

Dostawa belek prefabrykowanych typu "T" wraz z szalunkami traconymi

Zmiana podmiotu w wyniku połączenia spółek

20.03.2020

 

04.01.2021

nd.
7.ViaCon  Polska Sp. Z o.o.

Dostawa rur stalowych HelCor, HelCor PA  oraz geosyntetyków

Warstwa folii kubełkowej i geowłókniny za przyczółkiem Geokompozyt drenażowy Drentextlie 650+130 oraz Membrana PEHD Dostawa geosyntetycznej bariery polimerowej HDPE Geostar 1500

Dostawa warstwy folii kubełkowej i geowłókniny za przyczółkiem Geokompozyt drenażowy Drentextlie 650+130 oraz Membrana PEHD Dostawa geosyntetycznej bariery polimerowej HDPE Geostar 1500

dostawa geomebrany i geosyntetyku

dostawa geosiatki PTEGRID BIT 50/50

dostawa geotkaniny PES ULTIMATEX DJ5

30.03.2020

 

03.08.2020

 

 

28.10.2020 

 

 

 

28.10.2020

 

24.11.2020

 

04.01.2021

nd.
8.Cement Ożarów S.A.Dostawa cementu CEM II/B-V-32,2-HSR22.04.2020nd.
9.HTI  BP Sp.z o.o. POŁUDNIE SP.KDostawa wyrobów budowlanych zgodnie z załącznikiem nr 126.05.2020nd.
10.Kopalnia Dolomitu S.A.Wytworzenie i dostawa kruszywa o ciągłym uziarnieniu 0/31,528.05.2020nd.
11.Ferrbud Sp. z.o.o.Dostawa rur drenażowych15.07.2020nd.
12.Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej UNIVERSALDostawa piasku naturalnego,normowanego, pozbawionego domieszek organicznych lub nieorganicznych, sypkiego,bez zbryleń do stosowania w drogownictwie15.07.2020nd.
13.Zakład Zadrzewień Zieleni i Rekultywacji Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w RestrukturyzacjiDostawa piasku naturalnego,normowanego, pozbawionego domieszek organicznych lub nieorganicznych, sypkiego,bez zbryleń do stosowania w drogownictwie04.08.2020nd.
14.Polgrys Kruszywa  Sp. Z o.o. Sp. k.Wytworzenie i dostarczenie: kruszywo grube 4/16, żwir 4/1606.08.2020nd.
15.Z.P. BAUCEM Sp. z o.o.Sprzedaż i dostawa  materiału nasypowego06.08.2020nd.
16.Systemy i Technologie Sp. Z o.o.Dostawa gzymsu polimerobetonowego w kolorze RAL 500510.08.2020nd.
17.GMB Inwestycje Sp. z o.o.

Dostawa krawężnika mostowego prostego, rodzaj A, klasa 1 o wymiarach 20x18x80-120, skos 4/10 płomieniowany z dwoma otworami na kotwy

Dostawa ścieku przykrawędziowego

04.09.2020

 

 

24.11.2020

nd.

 

 

nd.

18.,,STYROBUD B.T.K." Radomscy Spółka JawnaDostawa płyt ażurowych, schodów skarpowych, galanterii betonowej21.09.2020nd.
19.ELWIDDostawa płyt ażurowych 60x40x10

27.07.2020

(aneks 23.10)

nd.
20.Impekstir Operations Sp.z o.o.Dostawa krawężników i kostki kamiennej26.10.2020nd.
21.F.P.H.U. "BETMAR" Miazga MarekDostawa betonu C12/15 S3 i C16/20 S302.11.2020nd.
22.SOWUL&SOWUL Sp. z o.o.Dostawa mieszanek traw na skarpy i tereny płaskie01.12.2020nd.
23.Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Art-Wik Sp.z.o.o.dostawa kruszywa naturalnego 0-31,5 mm14.01.2021nd.
24."ELBEX" Julian Bieleńdostawa piasku kopanego ze złoża w Kamionce10.02.2021nd.
25.

Usługi Transportowe Dariusz Siek

dalszy podwykonawca dla:

"ELBEX" Julian Bieleń

wydobycie i załadunek na samochody ciężarowe pisaku z kopalni piasku "KAMIONKA"12.03.2021nd.
26.Spółka Rutkowski &Trębacz Tadeusz Rutkowski i Małgorzata Trębacz S.C.Zakup i transport piasku kopanego ze złoża w m. Wólka Ogryzkowa26.03.2021nd.
27.F.H.U."RA-PI"Hardzik RafałZakup i dostawa piasku kopanego z m.Zalesie26.03.2021nd.
28.P.W.Robson Robert WrykDostawa piasku naturalnego ze złoża w Żabnie12.04.2021nd.
29.Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "TEX-1"Adam Cichowlazdostawa materiałów do ogrodzenia dróg10.06.2021nd.

/ Zamawiający

GDDKiA Oddział w
Rzeszowie ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów
www.gddkia.gov.pl

/ Inżynier Kontraktu

SAFEGE S.A.S. Polska
al. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa
www.safege.pl/

/ Wykonawca-Lider

MOSTOSTAL WARSZAWA S.A
ul. Konstruktorska 12A
02-673 Warszawa
www.mostostal.waw.pl/

/ Wykonawca-Partner

Acciona Construccion S.A.
Avenida de Europa 18
Parque Empresarial la Moraleja 28108 Alcobendas,
Madryt, Hiszpania
www.acciona-construccion.com/