Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - logo
Środa, 19/05/2021

Wdrożenie tymczasowej organizacji ruchu na DK19


W związku z budową drogi ekspresowej S19, zachodzi konieczność przełożenia ruchu na nowy ślad drogi krajowej nr 19 oraz obiekt 21WD w miejscowości Kończyce. Od dnia 24.05.2021 r. nastąpi zmiana organizacji ruchu polegająca na odcinkowym zwężeniu jezdni drogi krajowej nr 19 z wprowadzeniem ręcznego kierowania ruchem w godzinach od 6:00 do 20:00. W pozostałych godzinach ruch będzie sterowany przy użyciu sygnalizacji świetnej. Organizacja ruchu będzie przebiegała w kilku etapach. Zostanie także zamknięte skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1077 Kończyce – Rudnik wraz z wprowadzeniem objazdów. Planowany termin obowiązywania organizacji ruchu – sierpień 2021 r.


/ Zamawiający

GDDKiA Oddział w
Rzeszowie ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów
www.gddkia.gov.pl

/ Inżynier Kontraktu

SAFEGE S.A.S. Polska
al. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa
www.safege.pl/

/ Wykonawca-Lider

MOSTOSTAL WARSZAWA S.A
ul. Konstruktorska 12A
02-673 Warszawa
www.mostostal.waw.pl/

/ Wykonawca-Partner

Acciona Construccion S.A.
Avenida de Europa 18
Parque Empresarial la Moraleja 28108 Alcobendas,
Madryt, Hiszpania
www.acciona-construccion.com/