Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - logo
Czwartek, 31/10/2019

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wydania decyzji ZRID


W dniu 29.10.2019 r. Wojewoda Podkarpacki powiadomił o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację  inwestycji drogowej pn. Budowa drogi ekspresowej S19 Nisko - Sokołów Małopolski Północ na odcinku od węzła Nisko Południe (bez węzła) do węzła Podgórze (bez węzła), od km 419+150 do km 430+300,00, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi. W związku z powyższym informujemy, że do czasu wydania w tej sprawie rozstrzygnięcia, można zapoznać się z dokumentami w powyższej sprawie  oraz złożyć swoje wnioski i zastrzeżenia w Oddziale Lokalizacji Inwestycji Wydział Nieruchomości Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, pok. 564, V piętro, w godz. 10:00-14:00 w dnaich pracy urzędu.


/ Zamawiający

GDDKiA Oddział w
Rzeszowie ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów
www.gddkia.gov.pl

/ Inżynier Kontraktu

SAFEGE S.A.S. Polska
al. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa
www.safege.pl/

/ Wykonawca-Lider

MOSTOSTAL WARSZAWA S.A
ul. Konstruktorska 12A
02-673 Warszawa
www.mostostal.waw.pl/

/ Wykonawca-Partner

Acciona Construccion S.A.
Avenida de Europa 18
Parque Empresarial la Moraleja 28108 Alcobendas,
Madryt, Hiszpania
www.acciona-construccion.com/